Списък на договорите за 2023 г. – Изтегли

Списък на планираните обществени поръчки за 2023 г. – Изтегли

Договори 2022 г.  – Изтегли

Списък на планираните обществени поръчки за 2022 г. – Изтегли

Списък на планираните обществени поръчки за 2021 г. – Изтегли 

Договори 2021 г. – Изтегли

Списък на планираните обществени поръчки за 2020 г. – Изтегли

Договори 2020 г.- Изтегли

Списък на планираните обществени поръчки за 2019 г.  Изтегли

Договори 2019 г. – Изтегли

Договори 2018 г.  – Изтегли

Договори 2016-2017 г. – Изтегли

Списък на планираните обществени поръчки за 2018 г – Изтегли

Списък на лицата, подписали декларация по приложение № 6 към чл. 24 ал. 1 т. 8 от Наредба № 22/14.12.2015 г  – Изтегли