Още един договор към Стратегията за ВОМР

Днес, 01.12.2021 г. бе подписан още един договор за финансиране по Стратегията за Водено от общностите местно развитие на сдружение "МИГ общини Елена и Златарица". Проектът е по подмярка 6.4.1 „Инвестиции в неземеделски дейности“ и се изпълнява от „Рекси-Д“ ЕООД гр....

read more

НОВИ ПОДПИСАНИ ДОГОВОРИ КЪМ СТРАТЕГИЯТА НА МЕСТНАТА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА

Подписани са два тристранни административни договора за изпълнение на проект към стратегията за Водено от общностите местно развитие, финансиран по Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г. чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони....

read more

ПОДПИСАН ДОГОВОР ЗА БФП СЪС ЗЕМЕДЕЛСКИ ПРОИЗВОДИТЕЛ

На 15.11.2021 г. бе подписан десетият тристранен административен договор за изпълнение на проект към стратегията за Водено от общностите местно развитие на сдружение „МИГ общини Елена и Златарица“, финансиран по Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г....

read more

НОВ ДОГОВОР ЗА БФП С НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ “НАПРЕДЪК-ЕЛЕНА 1863”

На 12.11.2021 г. председателят на Народно читалище „Напредък - Елена 1863“ г-жа Димитринка Иванова подписа тристранен административен договор за изпълнение на проект към стратегията за Водено от общностите местно развитие, финансиран по Програма за развитие на...

read more

УСПЕШНО ПРИКЛЮЧЕН И ИЗПЛАТЕН ПРОЕКТ КЪМ СТРАТЕГИЯТА НА СДРУЖЕНИЕ „МИГ ОБЩИНИ ЕЛЕНА И ЗЛАТАРИЦА“

„ЕЛЕНА МЕС“ ООД успешно приключи проекта си по подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти” към стратегията за Водено от общностите местно развитие на сдружение „МИГ общини Елена и Златарица“, финансиран от Програмата за развитие на...

read more

СДРУЖЕНИЕ “МИГ ОБЩИНИ ЕЛЕНА И ЗЛАТАРИЦА“ ПОЛУЧИ ДОПЪЛНИТЕЛНО ФИНАНСИРАНЕ

На 26.10.2021 г. Председателят на Управителния съвет на Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група общини Елена и Златарица“ инж. Дилян Млъзев подписа споразумение за допълнително финансиране на Стратегията за Водено от общностите местно развитие. С този...

read more
Виж Всички

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА УСЛОВИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ПО ПРЕДСТОЯЩИ ПРИЕМИ ПО ПОДМЕРКИ ОТ СВОМР

СНЦ "МИГ ОБЩИНИ ЕЛЕНА И ЗЛАТАРИЦА" ПУБЛИКУВА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ УСЛОВИЯТА ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ПО ПОДМЕРКИ ОТ СВОМР Предстоящи приеми ще има по: Подмярка 4.1.2. "Инвестиции в земеделски стопанства по Тематична подпрограма за развитие на малки стопанства" от мярка 04...

read more

СДРУЖЕНИЕ “МИГ ОБЩИНИ ЕЛЕНА И ЗЛАТАРИЦА“ ПОЛУЧИ ДОПЪЛНИТЕЛНО ФИНАНСИРАНЕ

На 26.10.2021 г. Председателят на Управителния съвет на Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група общини Елена и Златарица“ инж. Дилян Млъзев подписа споразумение за допълнително финансиране на Стратегията за Водено от общностите местно развитие. С този...

read more

ОБЯВА за работа за технически сътрудник

Сдружение  „Местна инициативна група общини Елена и Златарица” 5070 гр. Елена, ул. “Ил. Макариополски” № 24, www.vomr.elena.bg/vomr@elena.bg ТЪРСИ ДА НАЗНАЧИ НА ТРУДОВ ДОГОВОР ТЕХНИЧЕСКИ СЪТРУДНИК Основни изисквания: 1. Завършено висше образование, най-малко степен...

read more

СНЦ “МИГ общини Елена и Златарица” организира информационни срещи и обучения

ПОКАНА  Уважаеми съграждани и жители на общините Елена и Златарица, Уважаеми партньори, представители на местната власт, образованието, културата, нестопанския сектор и местния бизнес от територията на СНЦ „МИГ общини Елена и Златарица“ КАНИМ ВИ ДА ВЗЕМЕТЕ УЧАСТИЕ В...

read more

Обява за работа за технически сътрудник

Сдружение  „Местна инициативна група общини Елена и Златарица” 5070 гр. Елена, ул. “Ил. Макариополски” № 24, www.vomr.elena.bg/vomr@elena.bg ТЪРСИ ДА НАЗНАЧИ НА ТРУДОВ ДОГОВОР ТЕХНИЧЕСКИ СЪТРУДНИК Основни изисквания: 1. Завършено висше образование, най-малко степен...

read more

Покана за обществено обсъждане

Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група общини Елена и Златарица“ приканва жителите на Община Елена и Община Златарица да участват в Обществено обсъждане за промяна на Стратегията за Водено от общностите местно развитие /СВОМР/. Общественото обсъждане се...

read more
Виж Всички

Календар

December 2021
M T W T F S S
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  

Получавайте актуални новини и събития

Въведете вашият e-mail адрес и ние ще ви държим в течение на всичко ново при нас!

    Сдружение “МИГ общини Елена и Златарица”

    адрес офис: гр. Елена

    ул. “Поп Сава Катрафилов” № 25 /сградата на старата поликлиника/

    телефон за връзка: 0879 101 403

    работно време: от понеделник до петък /8:00-17:00 ч., обедна почивка: 12:00-13:00