Участие на МИГ в обучение на тема „Местни инициативни групи като инструмент за местно устойчиво развитие“

На 30.01.2019 г. екипът на СНЦ "МИГ общини Елена и Златарица“ взе участие в обучение / среща по проект на Община Лясковец, съфинансиран от Европейския Съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие в рамките на Програма Interreg V-A Румъния-България, организирано...

повече информация

Обществено обсъждане на проект на насоки за кандидатстване по подмярка 7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура” от мярка 07 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“

СНЦ „МИГ общини Елена и Златарица” публикува за обществено обсъждане проект на Насоки за кандидатстване по подмярка 7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура” от мярка 07 „Основни услуги и обновяване на селата в...

повече информация

Обществено обсъждане на проект на насоки за кандидатстване по подмярка 6.4.2 „Подкрепа за инвестиции в неземеделски дейности по Тематична подпрограма за малки стопанства“ от мярка 06 „Развитие на стопанства и предприятия“

СНЦ „МИГ общини Елена и Златарица” публикува за обществено обсъждане проект на Насоки за кандидатстване по подмярка 6.4.2 „Подкрепа за инвестиции в неземеделски дейности по Тематична подпрограма за малки стопанства“ от мярка 06 „Развитие на стопанства и предприятия“,...

повече информация

Обществено обсъждане на проект на насоки за кандидатстване по подмярка 4.1.2 „Инвестиции в земеделски стопанства по Тематична подпрограма за развитие на малки стопанства“

СНЦ „МИГ общини Елена и Златарица” публикува за обществено обсъждане проект на Насоки за кандидатстване по подмярка 4.1.2 "Инвестиции в земеделски стопанства по Тематична подпрограма за развитие на малки стопанства", финансирана от ПРСР 2014-2020 г. от стратегията за...

повече информация

Покана за свикване на ОС

Уважаеми членове на Общото събрание на Сдружение „МИГ общини Елена и Златарица”, На основание чл. 26 ал. 1 от Устава на Сдружението Управителния съвет на Сдружение „МИГ общини Елена и Златарица” свиква редовно Общо отчетно–изборно събрание на сдружението, което ще се...

повече информация

Отворен прием за проектни предложения по подмярка 6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“

Подмярка 6.4.1 Днес, 15.01.2019 г СНЦ „МИГ общини Елена и Златарица” обявява процедура чрез подбор на проектни предложения BG06RDNP001-19.213 по подмярка 6.4.1 "Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности" от мярка 06 "Развитие на стопанства и предприятия" от СВОМР...

повече информация
Виж Всички

Обществено обсъждане на проект на насоки за кандидастване по подмярка 6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ от мярка 06 „Развитие на стопанства и предприятия“ от СВОМР

СНЦ „МИГ общини Елена и Златарица” публикува за обществено обсъждане проект на Насоки за кандидатстване по подмярка 6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“, финансирана от ПРСР 2014-2020 г. от стратегията за водено от общностите местно развитие на СНЦ...

повече информация

Oбществено обсъждане на проект на насоки за кандидастване по подмярка М 4.2. „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти”

СНЦ „МИГ общини Елена и Златарица” публикува за обществено обсъждане проект на Насоки за кандидатстване по подмярка М 4.2. „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти”, финансирана от ПРСР 2014-2020 г. от стратегията за водено от общностите местно...

повече информация

Обществено обсъждане на проект на насоки за кандидастване по подмярка М 4.1. „Инвестиции в земеделски стопанства“

СНЦ „МИГ общини Елена и Златарица” публикува за обществено обсъждане проект на Насоки за кандидатстване по подмярка М 4.1. „Инвестиции в земеделски стопанства“, финансирана от ПРСР 2014-2020 г. от стратегията за водено от общностите местно развитие на СНЦ „МИГ общини...

повече информация

Oбществено обсъждане на проект на насоки за кандидастване по мярка 7.6

СНЦ „МИГ общини Елена и Златарица” публикува за обществено обсъждане проект на Насоки за кандидатстване по подмярка М7.6 „Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и подобряване на културното и природното наследство на селата“, финансирана от ПРСР...

повече информация

Oбществено обсъждане на проект на насоки за кандидастване по подмярка 7.2

СНЦ „МИГ общини Елена и Златарица” публикува за обществено обсъждане проект на Насоки за кандидатстване по подмярка М 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“, финансирана от ПРСР 2014-2020 г. от...

повече информация

Обява ИД

Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група общини Елена и Златарица” 5070 гр. Елена, ул. “Ил. Макариополски” № 24, www.vomr.elena.bg/ vomr@elena.bg ТЪРСИ ДА НАЗНАЧИ: ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР Завършено висше образование, степен „магистър“. Професионален стаж...

повече информация
Виж Всички

Календар

февруари 2019
П В С Ч П С Н
« ян.    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728  

Получавайте актуални новини и събития

Въведете вашият e-mail адрес и ние ще ви държим в течение на всичко ново при нас!

Сдружение “МИГ общини Елена и Златарица”

адрес офис: гр. Елена

ул. “Поп Сава Катрафилов” № 25 /сградата на старата поликлиника/

телефон за връзка: 0879 101 403

работно време: от понеделник до петък /8:00-17:00 ч., обедна почивка: 12:00-13:00