За поредна година сдружение “МИГ общини Елена и Златарица” проведе своя весел и шарен празник

На 24.11.2023 г. в гр. Елена и на 25.11.2023 г. в гр. Златарица се проведе Празник на МИГ – събитие, популяризиращо стратегията за Водено от общностите местно развитие и местната идентичност и което донесе много радост и забавление на присъстващите на пук на...

РЕЗУЛТАТИ ОТ ОАСД ПО ПРОЦЕДУРА № BG06RDNP001-19.678

РЕЗУЛТАТИ ОТ ОАСД ПО ПРОЦЕДУРА № BG06RDNP001-19.678 подмярка 4.1. „Инвестиции в земеделски стопанства“ от мярка 04 „Инвестиции в материални активи“ от СВОМР на СНЦ „МИГ общини Елена и Златарица“ Резултати от ОАСД Списък на предложените за отхвърляне...

ПОКАНА ЗА ПРАЗНИК НА МИГ

  УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, ИМАМЕ ОГРОМНОТО УДОВОЛСТВИЕ ДА ВИ ПОКАНИМ НА ПРАЗНИКА НА СДРУЖЕНИЕ „МИГ ОБЩИНИ ЕЛЕНА И ЗЛАТАРИЦА“, КОЙТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 24.11.2023 Г. ОТ 18,00 Ч. В ХУДОЖЕСТВЕНАТА ГАЛЕРИЯ В ГР. ЕЛЕНА И НА 25.11.2023 Г. ОТ 10,00 Ч. НА...

Международно изложение в Букурещ/Румъния

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА – ПРОИЗВОДИТЕЛИ ОТ ТЕРИТОРИЯТА НА МИГ ОБЩИНИ ЕЛЕНА И ЗЛАТАРИЦА, Местните инициативни групи в Република Румъния организират изложение на продукти и храни от териториите на техните МИГ и канят да вземат участие и български производители....

Конкурс предизвикателство за малки и големи

ОБЯВА ВЪВ ВРЪЗКА С ПРАЗНИКА НА „МИГ ОБЩИНИ ЕЛЕНА И ЗЛАТАРИЦА“                                                                                                                  ЗА ПОРЕДНА ГОДИНА ПРЕДИЗВИКАМЕ ВСИЧКИ МАЛКИ И ГОЛЕМИ ЖИТЕЛИ НА ЗЛАТАРИЦА И ЕЛЕНА ДА БЪДАТ...

МИГ подписа допълнително споразумение с УО на ПРСР

На 16.10.2023 г. сдружение „МИГ общини Елена и Златарица“ подписа допълнително споразумение с УО на ПРСР, с което са направени следните промени в стратегията за Водено от общностите местно развитие: 1. Увеличен е бюджетът по подмярка 4.1 „Инвестиции...