Подписано Допълнително споразумение с УО на ПРСР 2014-2020

На 12.07.2024 г. бе подписано Допълнително споразумение между СНЦ „МИГ общини Елена и Златарица“ и  УО на ПРСР 2014-2020 г. В резултат на това бе удължен срока за изпълнение на дейностите по изпълняваните договори, както и срока за изпълнението на...

СНЦ „МИГ общини Елена и Златарица“ подписа допълнително споразумение

На 21.06.2024 г. СНЦ „МИГ общини Елена и Златарица“ подписа допълнително споразумение с УО на ПРСР 2014-2020 г. Направените промени касаят прехвърлянето на свободен финансов ресурс с цел по-добро управлене на СВОМР и предстоящото обявяване на приеми по...

Стартира второто издание на „Наградите за вдъхновение в земеделието и селските райони” (ARIA)

За втора поредна година Европейската комисия стартира второто издание на конкурса „Наградите за вдъхновение в земеделието и селските райони” (ARIA)! Темата на тазгодишното издание е – „Сила за младите хора“. Целта на инициативата е да бъдат отличени проекти,...

Покана за Общо събрание на 23.04.2024 г.

Уважаеми членове на Общото събрание на Сдружение „МИГ общини Елена и Златарица”, На основание чл. 26 ал. 1 от Устава на Сдружение „МИГ общини Елена и Златарица” Управителният съвет свиква редовно Общо събрание на сдружението, което ще се проведе на 23.04.2024 г....

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕНЕФИЦИЕНТИТЕ

Издадено е ново постановление № 4 от 11 януари 2024 г. за публичните покани, което се прилага вместо ПМС 160/2016 г. – Изтегли https://dv.parliament.bg/DVWeb/showMaterialDV.jsp;jsessionid=F81CAEC08622A2992F70EF7B3082AE03?idMat=203140 Вече започналите процедури...