СНЦ „МИГ общини Елена и Златарица“ подписа допълнително споразумение

На 21.06.2024 г. СНЦ „МИГ общини Елена и Златарица“ подписа допълнително споразумение с УО на ПРСР 2014-2020 г. Направените промени касаят прехвърлянето на свободен финансов ресурс с цел по-добро управлене на СВОМР и предстоящото обявяване на приеми по...

Стартира второто издание на „Наградите за вдъхновение в земеделието и селските райони” (ARIA)

За втора поредна година Европейската комисия стартира второто издание на конкурса „Наградите за вдъхновение в земеделието и селските райони” (ARIA)! Темата на тазгодишното издание е – „Сила за младите хора“. Целта на инициативата е да бъдат отличени проекти,...