За втора поредна година Европейската комисия стартира второто издание на конкурса „Наградите за вдъхновение в земеделието и селските райони” (ARIA)! Темата на тазгодишното издание е – „Сила за младите хора“.
Целта на инициативата е да бъдат отличени проекти, финансирани от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) и/или Европейския фонд за гарантиране на земеделието (ЕФГЗ), които насърчават продоволствената сигурност, устойчивостта на околната среда и социално-икономическата структура на селските райони. За първи път ще бъде връчена и награда за проекти, фокусирани върху насърчаването на равенството между половете.
Повече може да научите тук https://www.mzh.government.bg/…/startira-vtoroto-izdanie…/.
Краен срок за подаване на кандидатури: до 10 юли 2024 г.