Решение на РИОСВ № ВТ-10-ЕО/2024 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на СВОМР за програмен период 2023-2027 г. – Изтегли