УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Предстои провеждането на изложения за „Популяризиране на продуктите от териториите на МИГ“, които ще се проведат съответно на 23-24 март в гр. Монтана и 27-28 март в гр. Добрич.

Министерството на земеделието Ви отправя покана чрез Местните инициативни групи в България, в това число и чрез Сдружение „МИГ общини Елена и Златарица“, което работи по подхода „ЛИДЕР и Водено от общностите местно развитие“.

В събитието могат да вземат участие производители от територията на МИГ – фирми, произвеждащи хранителни продукти и напитки, както и нехранителни продукти, занаятчийски произведения или услуги.

На всички изложители ще бъде предоставена безплатна изложбена площ – маси, щандове и хладилни витрини – в зала на Общински младежки дом гр. Монтана и спортна зала „Добротица“ гр. Добрич.

Ако желаете да участвате в изложенията, следва да се свържите с екипа на МИГ в срок до 12,00 ч. на 13.03.2023 г. и да предоставите информация за:

– броя на участниците,

– продуктите, които ще бъдат изложени, по видове и количества,

– начин на изложение /дегустация и/или продажба/,

– необходими щандове, хладилни витрини, маси и т.н.

Изложителите от България ще имат възможност да представят продуктите си /по един или повече варианта и избор/ чрез:

– безплатна дегустация;

– продажба по време на изложението в съответното населено място.

При въпроси не се колебайте да се свържете с нас.

СНЦ „МИГ общини Елена и Златарица“

адрес: гр. Елена,

ул. „ Поп Сава Катрафилов“ № 25

телефон за връзка: 0879 101 403 –  Надежда Стоянова / Георги Коларов

mail – vomr@elena.bg

Очакваме Вашето заявление за участие!