Заседания на УС

Протокол № 1 от 05.01.2018 г. – Изтегли

Протокол № 2 от 26.01.2018 г. – Изтегли

Протокол № 3 от 19.02.2018 г. – Изтегли

Протокол № 4 от 10.04.2018 г. – Изтегли

Протокол № 5 от 12.06.2018 г. – Изтегли

Протокол № 6 от 25.07.2018 г. – Изтегли

Протокол № 7 от 27.08.2018 г. – Изтегли

Протокол № 8 от 25.09.2018 г. – Изтегли 

Протокол № 9 от 19.10.2018 г. – Изтегли

Протокол № 10 от 30.10.2018 г. – Изтегли 

Протокол № 11 от 30.11.2018 г. – Изтегли 

Протокол № 12 от 10.12.2018 г. – Изтегли

Протокол № 1 от 16.01.2019 г – Изтегли

Протокол № 2 от 20.02.2019 г. – Изтегли

Протокол № 3 от 26.02.2019 г. – Изтегли

Протокол № 4 от 11.03.2019 г. – Изтегли

Протокол № 5 от 25.03.2019 г. – Изтегли

Протокол № 6 от 11.04.2019 г. – Изтегли

Протокол № 7 от 22.04.2019 г – Изтегли 

Протокол № 8 от 23.04.2019 г –  Изтегли

Протокол № 9 от 10.05.2019 – Изтегли

Протокол № 10 от 14.05.2019 г – Изтегли

Протокол № 11 от 20.05.2019 г –  Изтегли

Протокол № 12 от 03.06.2019 г – Изтегли

Протокол № 13 от 17.06.2019 г – Изтегли

Протокол № 14 от 19.06.2019 г – Изтегли

 Протокол № 15 от 23.07.2019 г – Изтегли

Протокол № 16 от 12.08.2019 г – Изтегли

Протокол № 17 от 20.09.2019 г – Изтегли

Протокол № 18 от 15.10.2019 г – Изтегли

Протокол № 19 от 28.10.2019 г. – Изтегли

Протокол № 20 от 11.11.2019 г. – Изтегли

Протокол № 21 от 13.12.2019 г. – Изтегли

  Протокол № 22 от 30.12.2019 г. – Изтегли

Протокол № 1 от 10.01.2020 г. – Изтегли

Протокол № 2 от 21.01.2020 г. –  Изтегли

Протокол № 3 от 10.02.2020 г. – Изтегли

Протокол № 4 от 04.03.2020 г. –  Изтегли

Протокол № 5 от 16.03.2020 г. –  Изтегли

Протокол № 6 от 23.04.2020 г. – Изтегли

Протокол № 7 от 05.05.2020 г. – Изтегли  

Протокол № 8 от 24.07.2020 г. – Изтегли

Протокол № 9 от 31.07.2020 г. – Изтегли

Протокол № 10 от 08.09.2020 г. – Изтегли    

 Протокол № 11 от 15.09.2020 г. –  Изтегли

 Протокол № 12 от 25.09.2020 г. – Изтегли

Протокол № 13 от 15.10.2020 г. –  Изтегли

Протокол № 14 от 18.11.2020 г. – Изтегли

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Протокол № 1 – Изтегли

Протокол № 2 – Изтегли

Протокол № 3 – Изтегли

Протокол № 4 – Изтегли

Протокол № 5 – Изтегли

 

 

  Протокол № 1 – Изтегли 

Протокол № 2 – Изтегли

Протокол № 3 – Изтегли

Протокол № 4 –Изтегли

Протокол № 5 – Изтегли

Протокол № 6 – Изтегли

Протокол № 7 – Изтегли

Протокол № 8 – Изтегли

Протокол № 9 – Изтегли

Протокол № 10 – Изтегли

Протокол № 11 – Изтегли

Протокол № 12 – Изтегли

Протокол № 13 – Изтегли

Протокол № 14 – Изтегли

Протокол № 15 – Изтегли

Протокол № 1 – Изтегли

Протокол № 2 – Изтегли

Протокол № 3 – Изтегли

Протокол № 4 –Изтегли

Протокол № 5 – Изтегли

Протокол № 6 – Изтегли

Протокол № 7 – Изтегли

Протокол № 8 – Изтегли

Протокол № 9 – Изтегли

Протокол № 10 – Изтегли

Протокол № 11 – Изтегли

Протокол № 12 – Изтегли

Протокол № 1 – Изтегли