СДРУЖЕНИЕ „МИГ ОБЩИНИ ЕЛЕНА И ЗЛАТАРИЦА“ ПОЛУЧИ ДОПЪЛНИТЕЛЕН ФИНАНСОВ РЕСУРС КЪМ СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ

На 03.09.2021 г. на официална церемония в Министерството на земеделието, храните и горите гр. София служебния министър проф. д-р Христо Бозуков връчи заповедите за увеличение на бюджета на стратегиите за местно развитие. На събитието присъстваха ръководителят на...

СНЦ “МИГ общини Елена и Златарица” организира информационни срещи и обучения

ПОКАНА  Уважаеми съграждани и жители на общините Елена и Златарица, Уважаеми партньори, представители на местната власт, образованието, културата, нестопанския сектор и местния бизнес от територията на СНЦ „МИГ общини Елена и Златарица“ КАНИМ ВИ ДА ВЗЕМЕТЕ УЧАСТИЕ В...

Сдружение “МИГ общини Елена и Златарица” проведе за втори път своя празник

Сдружение “МИГ общини Елена и Златарица” проведе своя празник на 23.07.2021 г. в гр. Елена и на 30.07.2021 г. в гр. Златарица. В офиса на открито бе представена информация за подхода ЛИДЕР и ВОМР,  дейността на сдружението, сключените към момента договори,...

ОЩЕ ЕДИН ПОДПИСАН ДОГОВОР С ОБЩИНА ЗЛАТАРИЦА

На 27.07.2021 г. в театралната зала на Общностния център в гр. Елена Председателят на сдружение “МИГ общини Елена и Златарица” инж. Дилян Млъзев и Кметът на Община Златарица Михаил Ганев подписаха тристранен административен договор с ДФЗ за изпълнение на...

ПОКАНА ЗА ПРАЗНИК НА МЕСТНАТА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА

П   О   К   А   Н   А   СДРУЖЕНИЕ „МИГ ОБЩИНИ ЕЛЕНА И ЗЛАТАРИЦА“ КАНИ ЖИТЕЛИТЕ И ГОСТИТЕ НА ОБЩИНА ЕЛЕНА И ОБЩИНА ЗЛАТАРИЦА   НА ПРАЗНИК НА “МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ОБЩИНИ ЕЛЕНА И ЗЛАТАРИЦА”:   на 23.07.2021 г. в гр. ЕЛЕНА, площад „Христо Ботев”; на...