Екипът на сдружението отбеляза 5-годишнината от подписването на споразумението за финансиране на Стратегията за Водено от общностите местно развитие с представяне на изложба за пътя на МИГ в центъра на гр. Елена. С изложбата ще имат възможност да се запознаят и жителите на гр. Златарица