Международно изложение в Букурещ/Румъния

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА – ПРОИЗВОДИТЕЛИ ОТ ТЕРИТОРИЯТА НА МИГ ОБЩИНИ ЕЛЕНА И ЗЛАТАРИЦА, Местните инициативни групи в Република Румъния организират изложение на продукти и храни от териториите на техните МИГ и канят да вземат участие и български производители....