НОВИ НОСИИ И ТЕХНИКА ЗА ЮБИЛЕЯ НА НЧ „НАПРЕДЪК-ЕЛЕНА-1863“

Самодейните колективи към Народно читалище „Напредък – Елена – 1863“ вече ще пеят и танцуват с нови носии, а сцената и салонът на културната светиня са обновени и обогатени с нова осветителна и озвучителна техника. Това стана възможно благодарение на...

СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ВИТРИНИ ЗА СЪХРАНЕНИЕ НА РЪКОПИСИ И СТАРОПЕЧАТНИ ИЗДАНИЯ

Община Елена започна изпълнението проект „Закупуване на съоръжения за туристически атракции, които са свързани с местното природно, културно и историческо наследство и предоставящи услуги с познавателна или образователна цел – специализирани витрини с генератор...

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА СВОМР ЗА ПЕРИОДА 2023-2027 .

Уважаеми партньори, представители на местната власт, образованието, културата, нестопанския сектор и местния бизнес Сдружение „МИГ общини Елена и Златарица“ кани всички заинтересовани страни на обществено обсъждане на стратегията за Водено от общностите местно...

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В РАБОТНИ СРЕЩИ/СЕМИНАРИ

Уважаеми партньори, представители на местната власт, образованието, културата, нестопанския сектор и местния бизнес  СНЦ „МИГ общини Елена и Златарица“ организира работни срещи-семинари във връзка с изработването на стратегията за Водено от общностите местно развитие...