ТРИ НОВИ ДОГОВОРА В ПОДКРЕПА НА ОБЩНОСТТА, ФИНАНСИРАНИ ЧРЕЗ МЕСТНАТА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА

Благодарение на промяната в работата на Държавен фонд „Земеделие“ и превръщането в приоритет на разглеждане на проектите на местните инициативни групи се подписаха нови три договора за финансиране на проектни предложения, подадени към Сдружение „МИГ общини Елена и...

Удължен срок на прием по подмярка 7.5

СНЦ „МИГ общини Елена и Златарица“ уведомява всички заинтересовани страни, че е удължен срока на прием до 17,00 ч. на 23.08.2023 г. по процедура чрез подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-19.701 по подмярка 7.5 „Инвестиции за публично ползване в...