ПОДКРЕПА НА МЕСТНИЯ БИЗНЕС

Броени дни преди Великден бяха подписани четири нови договора за преодоставяне на безвъзмездна финансова помощ към стратегията на сдружение „МИГ общини Елена и Златарица“, финансиран по Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г. чрез Европейския земеделски...