ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА УСЛОВИЯТА ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ПО ПОДМЯРКА 7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура”

ВЪВ ВРЪЗКА С ПРЕДСТОЯЩ ПРИЕМ ПО ПОДМЯРКА 7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура” УВЕДОМЯВАМЕ ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ СТРАНИ, ЧЕ СА ПУБЛИКУВАНИ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ УСЛОВИЯТА ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ включително всички...