СДРУЖЕНИЕ “МИГ ОБЩИНИ ЕЛЕНА И ЗЛАТАРИЦА“ ПОЛУЧИ ДОПЪЛНИТЕЛНО ФИНАНСИРАНЕ

На 26.10.2021 г. Председателят на Управителния съвет на Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група общини Елена и Златарица“ инж. Дилян Млъзев подписа споразумение за допълнително финансиране на Стратегията за Водено от общностите местно развитие. С този...

ОТКРИТА Е ИЗЛОЖБА НА МИГ В ЦЕНТЪРА НА ГР. ЕЛЕНА

Екипът на сдружението отбеляза 5-годишнината от подписването на споразумението за финансиране на Стратегията за Водено от общностите местно развитие с представяне на изложба за пътя на МИГ в центъра на гр. Елена. С изложбата ще имат възможност да се запознаят и...

БЛАГОДАРСТВЕН АДРЕС КЪМ МЕСТНАТА ОБЩНОСТ

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, СКЪПИ ПРИЯТЕЛИ  И СЪМИШЛЕНИЦИ,   На 21 октомври 2016 г. стартира изпълнението на стратегията за Водено от общностите местно развитие, която реализира Сдружение „МИГ общини Елена и Златарица“. Изминаха 5 години, изпълнени с много...

БЛАГОДАРСТВЕН АДРЕС КЪМ ЧЛЕНОВЕТЕ НА МИГ

УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ НА МЕСТНАТА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА,   На 21 октомври 2016 г. стартира изпълнението на стратегията за Водено от общностите местно развитие, която реализира Сдружение „МИГ общини Елена и Златарица“. Изминаха 5 години, изпълнени с много трудности и...