СДРУЖЕНИЕ „МИГ ОБЩИНИ ЕЛЕНА И ЗЛАТАРИЦА“ ПОЛУЧИ ДОПЪЛНИТЕЛЕН ФИНАНСОВ РЕСУРС КЪМ СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ

На 03.09.2021 г. на официална церемония в Министерството на земеделието, храните и горите гр. София служебния министър проф. д-р Христо Бозуков връчи заповедите за увеличение на бюджета на стратегиите за местно развитие. На събитието присъстваха ръководителят на...