Община Елена започна изпълнението проект „Закупуване на съоръжения за туристически атракции, които са свързани с местното природно, културно и историческо наследство и предоставящи услуги с познавателна или образователна цел – специализирани витрини с генератор за поддържане на постоянна влажност за съхранение на старопечатни и ръкописни книги, експонирани в църква „Свети Никола“ – гр. Елена“. Храмът съществува преди началото на XVI в., за което свидетелства църковен псалтир от 1518 г. Още тогава храмът е книжовно хранилище – мост между Търновската книжовна школа и Елена. За съжаление, част от тях изгарят при нападението на Елена от кърджалиите през 1800 година. Днес колекцията от ръкописни и старопечатни книги, наброява около 340 експоната, като част от тях са експонирани в притвора на храм „Свети Никола“, за да може посетителите да се запознаят с безценните паметници на книжовността. Най-старият ръкопис, показан в църквата, датира от 1472 година. Ценни са също така и останалите богослужебните книги от XVI до XIX век. Някои от тях, освен основната си тематика, съдържат писмени сведения за исторически събития, случили се в Елена. Ценните ръкописни и старопечатни книги от 1987 г. са изложени в дървени витрини с обикновено стъклено покритие. Поради конструктивни особености на църквата, която е полувкопана в земята, влажността на въздуха е висока. Въпреки усилията това да бъде регулирано, тези стари витрини са крайно неподходящи за запазването в бъдеще на едни от най-ценните реликви от историята на Елена. Съвременните стандарти и законовите изисквания  предполагат изолиране на подобен вид експонати от атмосферни условия и по-конкретно – необходимо е тяхното „капсулиране“ при специален режим на температура и влажност. По проекта се предвижда да бъдат закупупени 5 бр. специализирани настолни витрини с генератор за поддържане на постоянна влажност, което би покрило необходимите изисквания за съхранение на ръкописи и старопечатни издания. Закупуването на специализирани настолни витрини с генератор за поддържане на постоянна влажност би покрило необходимите изисквания за съхранение на ръкописи и старопечатни издания. Ще може да се контролира нивото на влажност. Чрез антирефлексни стъкла на витрините ще се постигне предпазен ефект от вредни лъчения – художествено осветление в храма и любителски заснимания на посетители. Херметическото затваряне ще има регулиращ ефект върху степента на замърсяване на експонатите, както и ще възпрепятства развитието на плесен и патогенни бактерии. Чрез консервиране на експонатите в специализирани витрини ще се постигне положителен ефект, който се изразява в удължаване на живота на старопечатните и ръкописни издания, както и продължаване на практиката те да бъдат представени в достъпни за посетители пространства.Проектът е по подмярка 7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура” от стратегията на сдружение „МИГ общини Елена и Златарица“ и е на стойност 52 600 лв. и са финансирани по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. и Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.