Уважаеми съграждани и жители на общините Елена и Златарица,

уважаеми партньори, представители на местната власт, образованието, културата,

нестопанския сектор и местния бизнес от територията на

СНЦ „МИГ общини Елена и Златарица“

 КАНИМ ВИ ДА ВЗЕМЕТЕ УЧАСТИЕ В ОБУЧЕНИЯ,

организирани във връзка с изпълнението на

Стратегията за водено от общностите местно развитие (СВОМР)

ТЕМА «ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТИ ПО СВОМР И ТЯХНОТО ОТЧИТАНЕ»

  1. на 20.09.2022 г. от 10,30 ч. в залата на Общински съвет Златарица, намираща се в гр. Златарица, ул. „Стефан Попстоянов” № 22
  2. на 21.09.2022 г. от 10,30 ч. в зала 101 на Община Елена, намираща се в гр. Елена, ул. „Иларион Макариополски” № 24

 

ТЕМА „КОНЦЕПЦИЯТА SMART VILLIGES И ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ПРИЛАГАНЕ“

  1. на 27.09.2022 г. от 10,30 ч. в театралната зала на Общностен център Елена, намираща се в гр. Елена, ул. „Поп Сава Катрафилов“ № 25

 

Повече информация може да получите и в офиса на Местната инициативна група на адрес гр. Елена, ул. „Поп Сава Катрафилов“ 25 /старата поликлиника/ – всеки работен ден от 08,00 до 17,00 часа

 

Обученията са подходящи както за кандидатите и бенефициенти по стратегията, така и за всеки, който иска да получи нови знания, актуална информация и конкретни указания за изпълнение на проектните предложения.

ОЧАКВАМЕ ВИ!!!