УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

 

Предстои провеждането на Международно изложение „Популяризиране на продуктите от териториите на МИГ“, което ще се проведе на 09 и 10.12.2022 г. в гр. Русе.

Министерството на земеделието отново отправи покана към всички 64 Местни инициативни групи в България, в това число и към Сдружение „МИГ общини Елена и Златарица“, което работи по подхода „ЛИДЕР и Водено от общностите местно развитие“.

В събитието могат да вземат участие производители от територията на МИГ – фирми, произвеждащи хранителни продукти и напитки, както и нехранителни продукти, занаятчийски произведения или услуги.

На всички изложители ще бъде предоставена в зала на ОЗК Арена гр. Русе безплатна изложбена площ – маси, щандове и хладилни витрини.

Програма на събитието, както и подробности относно настаняването ще Ви бъдат изпратени в близките дни.

Ако желаете да участвате в международното изложение, следва да попълните таблицата, приложена към настоящото писмо.

Необходимо в срок до 23.12.2022 г. екипът на сдружение „МИГ общини Елена и Златарица“ да предостави информация за:

– броя на участниците,

– продуктите, които ще бъдат изложени, по видове и количества,

– начин на изложение /дегустация и/или продажба/,

– необходими щандове, хладилни витрини, маси и т.н.

Изложителите от България ще имат възможност да представят продуктите си /по един или повече варианта и избор/ чрез:

– безплатна дегустация на зала на ОЗК Арена Русе;

– продажба по време на изложението в залата на ОЗК Арена Русе

Информация за начина, по който желаете да участвате в изложението, следва да предоставите на сдружение „МИГ общини Елена и Златарица“ в срок до 23.12.2022 г.

ВАЖНО: Към момента от Министерството на земеделение не е уточнило дали участниците трябва сами организират транспорта и нощувките си.

Препоръчително е да имате визитки, рекламни брошури, дипляни или листовки, както на български, така и на английски език.

Таблица изложители от МИГ за изложението в гр. Русе

При въпроси не се колебайте да се свържете с нас.

СНЦ „МИГ общини Елена и Златарица“

адрес: гр. Елена,

ул. „ Поп Сава Катрафилов“ № 25

телефон за връзка: 0879 101 403 –  Надежда Стоянова / Георги Коларов

0896 572 453 – Елка Михайлова

mail – vomr@elena.bg

 

 

Очакваме Вашето заявление за участие!