Уважаеми съграждани и жители на общините Елена и Златарица,

Уважаеми партньори, представители на местната власт, образованието, културата, нестопанския сектор и местния бизнес от територията на СНЦ „МИГ общини Елена и Златарица“

КАНИМ ВИ ДА ВЗЕМЕТЕ УЧАСТИЕ В ОБУЧЕНИЕ,

организирано във връзка с изпълнението на

Стратегията за водено от общностите местно развитие (СВОМР)

ОБУЧЕНИЕТО НА ТЕМА «РОЛЯТА НА МЕСТНИТЕ ЛИДЕРИ ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СВОМР»

ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ

на 18.10.2020 г. от 11,00 часа в театралната зала на Общностен център

 гр. Елена, ул. „Поп Сава Катрафилов” № 25

ОЧАКВАМЕ ВИ!!!