Контакти

седалище: гр. Елена, п.к. 5070

ул. “Ил. Макариополски“ № 24

сградата на общинска администрация Елена

e-mail: vomr@elena.bg

адрес на офиса: гр. Елена, п.к. 5070

ул. „Поп Сава Катрафилов“ № 25 /сградата на старата поликлиника/

телефон за връзка: 0879 101 403

Изпълнителен директор – Георги Коларов

Експерт по прилагане на СВОМР – Надежда Стоянова

Счетоводител – Елка Михайлова

 

Работно време:

сутрин – от 08,00 ч до 12,00 ч

следобед – от 13,00 ч до 17,00 ч