На 24.11.2023 г. в гр. Елена и на 25.11.2023 г. в гр. Златарица се проведе Празник на МИГ – събитие, популяризиращо стратегията за Водено от общностите местно развитие и местната идентичност и което донесе много радост и забавление на присъстващите на пук на лошото време. През месец октомври т.г. нашият МИГ навърши 7 години от получаването на своето финансиране. Седем години, в които като дете се роди, проходи и порастна. Изминаха седем години, в които МИГ се разви и вече е разпознаваем на територията. Седем години, в които се утвърди като надежден партньор за бизнеса, местната власт, гражданите и организациите, живеещи и работещи тук. Седем години, в които не бе подминато от трудности и проблеми, но има и своите успехи. Резултатите вече са видими и са доказателство, че с обединените усилия на всички, може да се направи територията на „МИГ общини Елена и Златарица“ едно по-добро място за живеене, за работа, за почивка и веселие.

Събитието на 24 ноември се проведе в сградата на Художествената галерия гр. Елена като във фоайето й бяха изложени част от носиите, закупени чрез проект на НЧ „Напредък-1863-Елена“, финансиран чрез МИГ. Още на входа участници и гости имаха възможност накратко да се запознаят чрез изложен снимков материал с всички успешно приключени проекти, финансирани чрез стратегията на сдружението, както и  изработените от деца и възрастни къщички и поилки за птици по обявения от МИГ конкурс „Завръщане към природата“. Изделията бяха изработени от непотребни материали – шишета, туби, капачки, кутии, дървени изрезки и други непотребни материали, а най-добрите и оригинални идеи бяха наградени в събота – 25.11. на Празника на МИГ, който се проведе в зала „България“ гр. Златарица. По време на двата празника бе представена детайлна информация за изпълнените проекти, както и за тези, които в момента се изпълняват. Обърнато бе внимание, че към настоящия момент МИГ вече се намира в края на първия програмен период и е на прага на кандидатстване за финансиране за следващите 7 години като този път стратегията залага на по-широк обхват и включва земеделската програма, програма Образование и Околна среда. Водещите в Елена и Златарица отбелязаха, че всички сценични облекла и носии на участниците в празника са закупени чрез проекти, финансирани чрез МИГ, а по усмивките на самите участници можеше да се съди за удоволствието, с което те се ползват.

На жителите и гостите в двата града бе представена и богата музикално-артистична програма, Празникът премина с много танци и песни за малки и големи, смях, веселие и музика. Проведена бе томбола и раздадени много рекламни материали. За доборото настроение се погрижиха Калина Сербезова под акомпанимента на Станьо Станев и Ангел Ангелов, Алис Ахмедова със съпровод Али Келов, детска фолклорна група „Златарче“ с ръководител Атанаска Игнатова, танцов състав “Балканджийче” гр. Елена с ръководител Йорданка Грънчарова, женска фолклорна група „Златаришка китка“ с ръководител Атанаска Игнатова, Клуб за автентични народни хора „Самодиви“ с ръководител Траяна Стоянова, вокална група „Незабравими мелодии“ гр. Елена с ръководител Румяна Тодорова, ТФ „Земляци“ с ръководители Драган Драганов и Йорданка Узунова, Женски битов хор гр. Елена с корепетитор Станьо Станев.

Програмата и на двете събития приключи с лекция-дегустация „Възпитание на сетивата“, на които бяха представени продукти на производители от територията на МИГ, а именно, „Елена Мес“ ООД, „Би Си Си Хандел“ ООД гр. Елена, „Еленски деликатеси Велев“, Винарска изба с. Марян, „Мезета Трухчевата къща“, сиропи и сладка на „Равел 19“ ЕООД и „Еленски балканджии“ ЕООД.

Благодарим на всички доброволци, които се включиха в организацията и провеждането на Празника на “МИГ общини Елена и Златарица!

Снимки от проведения празник може да видите и във фейсбук профила на СНЦ „МИГ общини Елена и Златарица“.

Снимки – Христо Йорданов и Петя Добрева