УВАЖАЕМИ БЕНЕФИЦИЕНТИ,

ПРЕДОСТАВЯМЕ НА ВАШЕТО ВНИМАНИЕ ПУБЛИКУВАНОТО ОТ ДФЗ РЪКОВОДСТВО НА БЕНЕФИЦИЕНТА – РЪКОВОДСТВО_ЗА_ИЗПЪЛНЕНИЕ_НА_ДОГОВОРИ_ЗА_БЕЗВЪЗМЕЗДНА_ФИНАНСОВА_ПОМОЩ_финал