Издадено е ново постановление № 4 от 11 януари 2024 г. за публичните покани, което се прилага вместо ПМС 160/2016 г. – Изтегли

https://dv.parliament.bg/DVWeb/showMaterialDV.jsp;jsessionid=F81CAEC08622A2992F70EF7B3082AE03?idMat=203140

Вече започналите процедури по ПМС 160 се довършват по досегашния ред.

НА СТРАНИЦАТА НА ДФЗ СА ПУБЛИКУВАНИ НОВИ БЛАНКИ ЗА ОТЧИТАНЕ НА ПРОЕКТИ ПО ПОДМЯРКА 19.2 Документи_19.2