Анкети

Настоящето проучване се извършва от СНЦ „Местна инициативна група общини Елена и Златарица“ и има за цел да дефинира профила на посетителите на територията на двете общини. Ще бъдат проучени мотивите за посещение на посетителите, техните интереси и предпочитания. Резултатите от проучването ще послужат на местните предприемачи в туристическия бранш да фокусират по-добре предлаганите продукти спрямо интересите на посетителите и за набелязване на мерки за оползотворяване на туристическия потенциал на територията.

Анкетна карта – Изтегли

АНКЕТНА КАРТА

Ще се радваме да отговорите на въпросите ни, като попълните настоящата анкетна карта, отбелязвайки с Ö или X верният отговор. Анкетата е анонимна и информацията от нея ще бъде използвана единствено за целите на проучването, посочени по-горе.

Какво е вашето образование?

 Основно и по-ниско                        Средно                  Висше

Вие сте?

 Работник  Земеделски производител  Служител  Ръководител  Предприемач

 Безработен

Вие живеете в ?

 столица;  областен град,   град, различен от областен  село;  в чужбина

Месечните доходи на вашето семейство са в границите:

 До 1000 лева;  Между 1000 и 2500 лв;  Между 2500 и 5000 лв;  Над 5000 лв.

Вие сте на възраст

 До 20 години   между 21 и 30 години  между 31 и 50 години  между 51 и 65 години

над 65 години

Вашият пол е:

 Мъж                                   Жена

Вие определяте себе си като:

 Любител на природата  Любител на екстремни изживявания  Любител на спокойния начин на живот  Любител на динамичния начин на живот  Любител на нощния живот

 Друго (моля посочете)……………………………………………………………………………

Решихте да посетите територията, заради:

 Природните дадености   Културно -историческото наследство

 Пасторалния селски пейзаж  Хубавите места за настаняване  Наличните атракции

 Друго (моля посочете)……………………………………………………………………………………………

Идвали ли сте тук и преди?

 Не                         Да;                           Да, повече от два пъти

Бихте ли удължили престоя си, ако имахте възможност за това?

Да                   Не,                    Не, няма забавления за по- дълъг престой

Бихте ли се върнали отново?

Да                                             Не

Тук сте с?

 Приятели    Членове на семейството ми  Членове на семейството ми, вкл. непълнолетни лица      Самостоятелно  Организирано(екскурзия)

Колко нощувки планирате да имате на територията ни?

 Една                Две                 Три и повече                     Няма да нощувам

Какво очаквахте, а не намерихте на територията?

 Добро обслужване           Забавления                      Местна кухня

 Туристически интерпретации           Добра туристическа инфраструктура

 Намерих всичко             Друго (моля посочете)………………………………………..

 

Ако желаете да отправите препоръка свързана с подобряване на туризма, моля опишете я на следващите редове.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Благодарим Ви за отделеното време! Заповядайте отново!